Stocks

Lattés et panneaux massifs sur stock

Latté chêne A/B

Epaisseurs mm   18 19 20 22 27 31 32 33 38 40 42 44
2.5x1.53                      

Latté frêne A/B

Epaisseurs mm   18 19 20 22 27 31 32 33 38 40 42 44
2.5x1.53                      

Lamellé-collé

Epaisseurs mm   18 19 20 22 27 31 32 33 38 40 42 44
Chêne lamelles 20mm 4x0.95                  
 
Frêne lamelles 20mm 4x0.95                  
 
Hévéa lamelles 40mm 4.2x1.1                  
 
Hêtre lamelles 20mm 4x0.95                  
 
Chêne lamelles 40mm 4.2x1.22                  
 
Hêtre lamelles 40mm 4.2x1.22                  
 
Bambou caramel lamelles 20mm 2.44x1.22                      
3.05x0.65                      
3x0.7                      
 
Bambou naturel lamelles 20mm 2.44x1.22                      
3x0.7                      

3 plis

Epaisseurs mm   18 19 20 22 27 31 32 33 38 40 42 44
Epicéa 2.5x2.05                
 
Chêne A/B 1.8x1.22                      
2.05x1.22                      
2.2x1.22                      
2.4x1.22                      
2.6x1.22                      
2.8x1.22                      

Latté résineux faces MDF

Epaisseurs mm   18 19 20 22 27 31 32 33 38 40 42 44
2.6x2.07                    

panneauté

Epaisseurs mm   18 19 20 22 27 31 32 33 38 40 42 44
Pin 2x1.2